Bony, Program Lojalnościowy

Strona główna > Bony, Program Lojalnościowy

Bony upominkowe to wyjątkowy prezent, który sprawi radość bliskiej osobie. To również doskonała forma nagrody dla pracownika lub podziękowania dla partnera biznesowego.

Bony są świetnym prezentem z okazji takich świąt jak urodziny, imieniny, ślub, rocznica ślubu, Dzień Matki, jak również na Boże Narodzenie lub Wielkanoc.

Proponujemy bony upominkowe na konkretną wartość, na wybrany zabieg lub na indywidualnie skomponowany pakiet zabiegów.

Zadzwoń lub przyjdź do nas, a my przygotujemy dla bliskiej Ci osoby wspaniały prezent!

 • Zasady sprzedaży bonów upominkowych
 • Bony są ważne przez okres 2 miesięcy od daty ich zakupu.
 • Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 • Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 • Bony imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
 • Przy realizacji bonów użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość wykonanej usługi jest niższa niż wartość bonu.

Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego bonu.

Zapraszamy do kupna bonów upominkowych.

 

Zapraszamy do przystąpienia do programu lojalnościowego 

Za każdą wydana złotówkę Klienci zbierają punkty, które mogą zamienić na produkty i usługi oferowane w naszym gabinecie kosmetycznym.

                                      Zasady są proste – 1 Pkt  to 1 PLN

 1. Na dobry początek, za przystąpienie do programu każdy uczestnik otrzymuje 100 pkt
 2. Zakup usług, produktów 1zł = 1punkt
 3. Publikacja komentarza 50 punktów
  .
 • za 1000 pkt otrzymujesz bon o wartości 50 PLN
 • za 2000 pkt otrzymujesz bon o wartości 100 PLN
 • za 3000 pkt otrzymujesz bon wartości 200 PLN

.                        Zachęcamy do przystępowania do programu!

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

OGÓLNE ZASADY

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Gabinet Odnowy Biologicznej „OAZA URODY” w Poznaniu przy ul.Ściegiennego 70a
 2. Program lojalnościowy ma działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora publikując komentarze w mediach , portalach, stronach internetowych, które kreują dobry wizerunek Organizatora.
 3. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub słowną.
 4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez w/w organizatora. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora .

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Po zakończeniu procesu realizacji  zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje zasilenie Konta Uczestnika punktami..
 2. Punkty gromadzone są na Koncie Uczestnika
 3. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 4. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 5. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
 6. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze.
 1. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY
 2. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody ,które należy odbierać u Organizatora.

 

 1. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
 2. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.
 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował.